article-img
Småprat om ätpinnar
11/29/2018
Ätpinnar används av en tredjedel av världens befolkning och har funnits i ungefär 4000 år. Så vi borde antagligen lära oss lite mer om dem:
  • När du äter med pinnar använder du över 30 leder och 50 muskler i fingrar, handled, arm och axel samt tusentals nerver
  • 80 procent av ätpinnarna i Japan tillverkas i staden Obama ("Barack n roll!")
  • Rädsla för ätpinnar kallas consecotaleophobia
  • Ätpinnarnas längd varierar från land till land och brukar vara en indikation på huruvida maten traditionellt äts från gemensamma fat eller inte. I Japan är ätpinnarna korta och till för att äta individuellt portionerade munsbitar, och i Kina är de längre eftersom man ofta äter från gemensamma fat
  • Ätpinnar används inte ofta i Filippinerna eller Thailand (förutom när man äter nudelrätter): de använder gaffel och sked.