Integritetspolicy

1. Introduktion

Välkommen till Kelly Deli´s integritetspolicy

Kelly Deli respekterar och skyddar din personliga data. Vår integritetspolicy kommer informera dig om hur vi skyddar din data när du besöker vår webplats och beskriva dina rättigheter och hur lagen skyddar dig. 

2. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR

2.1. SYFTE MED VÅR INTREGITETSPOLICY

Denna policy finns till för att informera dig om hur Kelly Deli samlar och använder din personliga data när du använder vår webplats.

Denna webplats är inte menad för barn och vi insamlar inte data om barn. 

Det är viktigt att du läser vår integritetspolicy. Tillsammans med allmän intgritetspolicy om hur vi använder din personliga data. Vår intergritetspolicy är ett kompliment till allmänna policys och ämnar inte att överskrida dessa. 

2.2 KONTROLLER

Kelly Deli Group består av flera legala enheter. När vi använder oss av "vi" "oss" "vår" i denna dokumentation syftar vi till relevant information om hur Kelly Deli Group ansvarar för din personliga data. 

Kelly Deli Comanpy Limited - kontrollerar och ansvarar för denna webplats.

2.3. KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor om våra integritetspolicy vänligen hör av dig på något av följande vis: 

Fullständing namn på legalt ansvarig: Kelly Deli Company Limited

Email: privacy@kellydeli.com

Postadress: WeWork Floor 6, The Bower. 207 Old Street, EC1V 9NR London

2.4 ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICY

Vi uppdaterar vår integritetspolicy löpande

Denna version blev senast uppdaterad i April 2021

2.5 TREDJE-PARTS LÄNK

Denna webbsida kan innehålla länkar till en tredjeparts hemsida, länkar och applikationer. Om du klickar på dessa länkar eller godkänner dom så kan du tillåta en tredjepart att ta del och dela data om dig . Vi kontrollerar inte dessa webbsidor och är inte heller ansvariga för deras påståenden. När du lämar vår webbsida uppmuntar vi dig att läsa integritetspolicyn för varje webbsida du besöker. 

3. DEN DATA, VI SAMLAR OM DIG. 

Personlig data, eller privat information betyder all information om en person vilket man sen kan identifiera personen med. Detta inkluderar inte data där identiten har tagit bort. (anonym data). 

Vi samlar personlig information om dig när du använder våra hemsida ("Hemsida") eller interagerar med oss via andra kanaler så som sociala nätverk. 

3.3. Vi insamlar information som du ger oss när du registerar dig för Osaka Bay Club, kommunicerar med oss, gör förfrågningar, slutför våran medlemsskaps ansökan eller besöker/använder vår hemsida. Detta inkluderar ditt namn, användarnamn, lösenord, adress, födelsedatum, emailadress, telefonnummer, din lokation, sociala nätverk profil. (När du kontaktar oss via sociala nätverk såsom Facebook eller Instagram) Och innehåll av din kommunikation. Vi hanterar också transaktionsinformation från när du gör ett köp, detta inkluderar även kontokorts information och produkterna du köper. Detta inkluderar även profil information så som vilka produkter du gillar. 

3.4 Andra personliga data kan samlas in automatiskt, till exempel din surf och shopping aktivitet. Vi kan också lagra generell information om din webbläsare och enhet när du besöker vår hemsida. Denna informationen kan inkludera din dators internet protokoll (IP) adress, vilken webbläsare och version, sidorna du besöker på vår hemsida, vilken tid och datum för fitt besök, samt tid du spendrar på varje sida. Likt många andra hemsidor så samlar vi denna data för att kunna förstå hur besökare använder vår service, och hur vi kan förbättra oss i framtiden. En liten del av denna data kan vi automatiskt komma över med hjälp av cookies - se våran cookies policy för mer info. 

3.5 Vid vissa tillfällen, kan vi behöva få in yttligare data detta kommer då förklaras vid specifikt tillfälle. 

3.6 Vi arbetar med tredje parter (inklusive till exempel underleverantörer) som kan samla in personlig information från dig och vidarebefordra den till oss. Om så är fallet är den relevanta tredje parten ansvarig för att meddela detaljerna om detta till dig och för att erhålla relevanta samtycken från dig (om det behövs).

4. HUR DIN INFORMATION ANVÄNDS OCH VAD ÄR DET JURIDISKA SYFTET FÖR ANVÄNDNINGEN? 

4.1 Vi behandlar din information för följande syften: 

4.1.1 För att slutföra ett kontrakt. Detta inkluderar: 

- administrera dina förmåner Osaka Bay Club 

-för att genomföra köp, abbonemang eller andra gjorda köp

- för att erbjuda kundservice 

- för att hantera dina betalningar 

- för att bekräfta din identitet 

- för att behandla tillträde för tävlingar utformade av oss; 

4.1.2 För att driva vårt företag och förvalta våra legitima intressen 

- för att kommunicera med dig angående våra produkter, service och erbjudanden som kan intressera dig

- för att kunna leverera produkter du har efterfrågat och för kundservice ändamål för att kunna svara på frågor eller klagomål du skickat till oss; 

- för att löpande förbättra våra produkter och service samt personalisera din upplevelse online 

- för att informera dig om ändringar på vår hemsida; 

- för att ge dig tillgång till vår hemsida och förbättra din användarupplevelse 

- för att bättre förstå våra kunder och hur ofta/länge dom stannar på vår sida; 

- för marknadsundersökning och kundservice ändamål 

4.1.3 När du ger oss ditt samtycke 

- Vi skickar dig marknadsföringskommunikation 

- vi placerar cookies 

- vid andra tillfällen där vi frågar om ditt samtycke, vi kommer använda datan för orsaken vi förklarat för dig vid den givna tidpunkten  

4.1.5 Vid tillfällen som krävs av lagen 

-svara på domstolsbeslut, stämningar eller andra rättsliga förfaranden som vi är skyldiga att följa

-för förebyggande, upptäckt och relaterade syften av brott och bedrägerier.

4.2 Under vissa omständigheter överlappar några av ovanstående grunder för behandling och det finns flera skäl som motiverar vår användning av din personliga information.

4.4 Du är inte alltid skyldig att ge oss dina personuppgifter, men där vi behöver samla in eller behandla dina personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i ett avtal vi har med dig, och du misslyckas med att tillhandahålla dessa uppgifter på begäran ( eller om vi inte samtycker till behandlingen av dessa uppgifter, kanske vi inte kan fullfölja det avtal eller det arrangemang som vi har eller försöker ingå med dig eller förse dig med vissa av våra varor och tjänster.

5. VEM DELAR VI DIN INFORMATION MED?

5.1 Tjänsteleverantörer från tredje part som arbetar för vår räkning

För att göra vissa tjänster tillgängliga för dig kan vi vidarebefordra din information till våra tredjepartsleverantörer. underleverantörer. Dessa inkluderar IT, webbhotell, marknadsföringsleverantörer och betalningsbehandlare (till exempel för att bearbeta leveranser och skicka din orderbekräftelse).

5.2 Tredjeparter som vi handlar med

Om något av våra företag ingår i ett joint venture med, köper eller säljs till eller går samman med en annan affärsenhet, kan din information avslöjas eller överföras till målbolaget, våra nya affärspartners, administratörer eller ägare eller deras rådgivare.

5.3 Delning för att följa lagliga skyldigheter

Vi kan använda informationen som du tillhandahåller oss om vi är skyldiga att lämna ut eller dela din information för att uppfylla lagliga skyldigheter.

5.4. Dataöverföringar

Utöver den datadelning som beskrivs i avsnitt 5.1, 5.2 och 5.3 kan informationen som vi samlar in från dig, om det är lagligt, överföras till och lagras på en destination utanför Storbritannien eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") .

Där vi gör det kommer vi att se till att överföringar:

- görs till länder som har ansetts ge en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, eller

- utförs under standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen som ger lämpliga skyddsåtgärder, varav kopior finns tillgängliga på kommissionens webbplats (https://ec.europa.eu)

6. DINA RÄTTSLIGA RÄTTIGHETER

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt lagar om dataskydd i förhållande till dina personuppgifter. Du har rätt att:

6.1 Begär åtkomst till dina personuppgifter (allmänt känd som en "begäran om åtkomst till den registrerade"). Detta gör att du kan få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig och att kontrollera att vi lagligen behandlar dem.

6.2 Begär korrigering av de personuppgifter som vi har om dig. Detta gör att du kan korrigera eventuella ofullständiga eller felaktiga uppgifter som vi har om dig, men vi kan behöva verifiera riktigheten av de nya uppgifterna du tillhandahåller oss.

6.3 Begär radering av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss ta bort eller ta bort personuppgifter där det inte finns någon god anledning att fortsätta bearbeta den. Du har också rätt att be oss ta bort eller ta bort dina personuppgifter där du framgångsrikt har utnyttjat din rätt att motsätta dig behandling (se nedan), där vi kan ha behandlat din information olagligt eller där vi är skyldiga att radera dina personuppgifter till följa lokal lag. Observera dock att vi inte alltid kan följa din begäran om radering av specifika juridiska skäl som kommer att meddelas dig, om tillämpligt, vid tidpunkten för din begäran.

6.4 Invändning mot behandling av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett legitimt intresse (eller en tredje parts) och det finns något med din speciella situation som gör att du vill motsätta dig behandling på grund av detta eftersom du känner att det påverkar din grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända där vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande legitima skäl att behandla din information som åsidosätter dina rättigheter och friheter.

6.5 Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier:

6.5.1. Om du vill att vi ska fastställa datans noggrannhet.

6.5.2. Om vår användning av uppgifterna är olaglig men du inte vill att vi ska radera den.

6.5.3 Där du behöver att vi lagrar uppgifterna även om vi inte längre behöver det eftersom du behöver det för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

6.5.4. Du har invänt mot vår användning av dina uppgifter men vi måste verifiera om vi har tvingande legitima skäl att använda den.

Begär överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi kommer att ge dig, eller en tredje part du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller automatiserad information som du ursprungligen gav ditt samtycke för oss att använda eller där vi använde informationen för att utföra ett avtal med dig.

6.6 Begär överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi kommer att ge dig, eller en tredje part du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller automatiserad information som du ursprungligen gav ditt samtycke för oss att använda eller där vi använde informationen för att utföra ett avtal med dig.

6.7 Återkalla samtycke när som helst där vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta kommer dock inte att påverka lagenligheten av någon behandling som utförs innan du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kanske vi inte kan tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. Vi kommer att informera dig om så är fallet när du återkallar ditt samtycke.

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen kontakta privacy@kellydeli.com.

7. HUR LÄNGE ANVÄNDER NI MINA PERSONUPPGIFTER?

7.1 När vi behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål eller med ditt samtycke behandlar vi uppgifterna tills du ber oss sluta och under en kort period efter detta (för att tillåta oss att genomföra dina förfrågningar). Vi registrerar också att du har bett oss att inte skicka dig direktmarknadsföring eller att behandla dina uppgifter på obestämd tid så att vi kan respektera din begäran i framtiden.

7.2 När vi behandlar personuppgifter i samband med utförande av ett kontrakt, prenumeration eller för en tävling, behåller vi uppgifterna i tre år från din senaste interaktion med oss.

8. COOKIES 

Du kan ställa in din webbläsare så att den vägrar alla eller vissa webbläsarkakor eller varnar dig när webbplatser ställer in eller får åtkomst till kakor. Om du inaktiverar eller vägrar cookies, var god notera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungerar korrekt. För mer information om de cookies vi använder, se https://kellydeli.com/gb-en/cookies-policy.

9. FRANCHISEES

Några av våra kiosker och andra företag drivs av franchisetagare. En franchisetagare är ett separat företag som har licens att sälja produkter under ett av våra varumärken.

Varje franchisetagare ansvarar för efterlevnad av sekretesslagar och vi lägger stränga bördor på franchisetagare för att säkerställa att de gör det. Ibland kan det förekomma ett utbyte av personuppgifter med en franchisetagare där det är nödvändigt: om du till exempel har ställt en fråga till oss om en fråga som rör en franchisetagare, skulle vi behöva diskutera den frågan med franchisetagaren , vilket innebär att dina personuppgifter används för detta ändamål.

Vår blogg
Alla fräsha sushi tips och smakliga bitar från vår blogg.