SUSHI DAILY  >  Menu  >  Nigiri & Sashimi  >  SASHIMI  > ASSORTIMENTO SASHIMI
ASSORTIMENTO SASHIMI
Sashimi di salmone, tonno pinne gialle e ricciola del pacifico
Ricciola del pacifico,
Salmone,
Tonno pinne gialle
Provalo con